Ferro-Pas 2000

Odrdzewiacz samopasywujący jest preparatem przeznaczonym do przygotowania skorodowanych stopów żelaza pod powłoki lakiernicze. Z przedmiotu skorodowanego należy mechanicznie usunąć luźną warstwę rdzy i powierzchnię odtłuścić. Preparat nanosić pędzlem. Zakończenie działania objawia się wyschnięciem powierzchni (ok. 12 godz.) i zmianą koloru na szaro-czarny z białym nalotem. Spreparowana powierzchnia nie wymaga płukania lub neutralizacji. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnia jest gotowa do nałożenia dowolnej powłoki lakierniczej.

dostępna
pojemność
opakowanie
zbiorcze
karta
charakterystyki
norma
zakładowa
druk
opisu
160 ml
1,0 l
25
-